Branding, Identity
·
Tháng 5 năm 2018

Dược Nam Hà

  • Tái định vị hình ảnh của công ty Dược Nam Hà.
  • Khai thác các nhóm khách hàng mới, tăng uy tín của thương hiệu Dược Nam Hà với người tiêu dùng.

Lĩnh vực thực hiện

Banner, video, advertising, content social

Ngày

Tháng 5 năm 2018

Khách hàng

Dược Nam Hà