CARE International in Vietnam

Project Details

Tư vấn, lên ý tưởng và thực hiện bộ tranh kêu gọi Chống quấy rối tình dục nơi công sở của tổ chức CARE international in Vietnam

Xem chi tiết