Công ty Quốc tế Instulink

Project Details

Thực hiện chiến dịch truyền thông cho công ty quốc tế Instulink và đặc biệt là chương trình trại hè tại Vancouver – Canada. Bắt đầu xây dựng nền tảng truyền thông trên mạng xã hội, giúp thương hiệu định vị tên tuổi trên thị trường

Xem website