Dược phẩm Nam Hà

Project Details

Tư vấn tái định vị thương hiệu Dược phẩm Nam Hà qua các kênh truyền thông trên mạng xã hội, mang lại bộ mặt mới cho nhãn hiệu, gợi lại thương hiệu trong tâm trí người dùng

Xem chi tiết