Đang hoàn thiện

Ngày
Giờ
Phút
Giây

Tuva

Giới thiệu các dự án Tuva đã thực hiện
– Campaign “mẹ làm được mà”
– GreenID – Mỗi tiếng nói, một hơi thở
– Care International in Vietnam:
– Live&learn – Thẻ tranh vẽ tìm hiểu về năng lượng tái tạo

Sakedemy

Lê Bích

Sản xuất TVC

TVC Thuốc hoạt huyết CM3 - Dược Phúc Vinh

TVC Dầu gội dược phẩm

https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=m4sSb6X_u1I%20

TVC - JEX

Sản xuất và đăng bài trên báo, KOLs

quay , dựng video

IBosses - Khởi nghiệp trong kỷ nguyên số

Wequal - Giới thiệu chiến dịch "mẹ làm được mà"

sản xuất video animation

VTV7- Những câu chuyện nhỏ

Starpark - Chú ếch con

Bravo - Giới thiệu sản phẩm Bravo 8

sáng tạo nhân vật

Branding, truyền thông 360

Thiết kế bộ nhận diện, banner

Xây dựng website