case study

sản phẩm truyền thông

“Đừng tìm khách hàng cho sản phẩm của bạn, hãy kiếm sản phẩm cho khách hàng của bạn.”

41290290_987749728094369_1945036520507310080_o.png

Thuốc Hoạt huyết CM3

Dược Phúc Vinh

Picture2.png

Dược Nam Hà

Dược Nam Hà

1-1451407108511.jpg

Chiến dịch "Tôi lắng nghe"

Vinaphone

Tải thêm