Branding, Identity
·
Tháng 1 năm 2016

Chiến dịch "Tôi lắng nghe" - Vinaphone

Chúng tôi đã xây dựng một chủ đề truyền thông mới, mang lại tiếng nói mới, hình ảnh tươi mới cho khách hàng của Vinaphone

Lĩnh vực thực hiện

Sáng tạo nội dung số

Ngày

Tháng 1 năm 2016

Khách hàng

Vinaphone